E211 - Natri benzoat

Phụ gia: E211 - Natri benzoat

Chức năng: en:Preservative

Sodium benzoate is a substance which has the chemical formula NaC7H5O2. It is a widely used food preservative, with an E number of E211. It is the sodium salt of benzoic acid and exists in this form when dissolved in water. It can be produced by reacting sodium hydroxide with benzoic acid. - Wikipedia

Rủi ro tiếp xúc

Đánh giá EFSA: Scientific Opinion on the re-evaluation of benzoic acid -E 210-, sodium benzoate -E 211-, potassium benzoate -E 212- and calcium benzoate -E 213- as food additives (2016-03-31)

Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã xác định rằng một số nhóm dân số có nguy cơ tiêu thụ quá cao E211 - Natri benzoat.

To evaluate your exposure to the E211 - Natri benzoat food additive, you can browse our list of products that contain it. See the list of products with E211 - Natri benzoat below.

  Trẻ sơ sinhTrẻ mới biết điBọn trẻThanh thiếu niênNgười lớnNgười cao tuổi
  < 11 đến 23 đến 910 đến 1718 đến 6465+
Hầu hết mọi người
(trên 50%)
Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)  
Một số người
(trên 5%)
Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)

Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI) : Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI)

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới