E250 - Natri nitrit

Phụ gia: E250 - Natri nitrit

Chức năng: en:Preservative

Sodium nitrite is the inorganic compound with the chemical formula NaNO2. It is a white to slightly yellowish crystalline powder that is very soluble in water and is hygroscopic. It is a useful precursor to a variety of organic compounds, such as pharmaceuticals, dyes, and pesticides, but it is probably best known as a food additive to prevent botulism. It is on the World Health Organization's List of Essential Medicines, the most important medications needed in a basic health system.Nitrate or nitrite -ingested- under conditions that result in endogenous nitrosation has been classified as "probably carcinogenic to humans" by International Agency for Research on Cancer -IARC-. - Wikipedia

Rủi ro tiếp xúc

Đánh giá EFSA: Re-evaluation of potassium nitrite -E 249- and sodium nitrite -E 250- as food additives (2017/06/15)

Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã xác định rằng một số nhóm dân số có nguy cơ tiêu thụ quá cao E250 - Natri nitrit.

To evaluate your exposure to the E250 - Natri nitrit food additive, you can browse our list of products that contain it. See the list of products with E250 - Natri nitrit below.

  Trẻ sơ sinhTrẻ mới biết điBọn trẻThanh thiếu niênNgười lớnNgười cao tuổi
  < 11 đến 23 đến 910 đến 1718 đến 6465+
Hầu hết mọi người
(trên 50%)
Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)   
Một số người
(trên 5%)
Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)

Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI) : Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI)

Những cái tên: Nitrite de sodium, Azotite

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới