en:E133

Phụ gia: en:E133

Chức năng: en:Colour

Brilliant Blue FCF -Blue 1- is an organic compound classified as a triarylmethane dye and a blue azo dye, reflecting its chemical structure. Known under various commercial names, it is a colorant for foods and other substances. It is denoted by E number E133 and has a color index of 42090. It has the appearance of a blue powder. It is soluble in water, and the solution has a maximum absorption at about 628 nanometers. - Wikipedia

Risk of overexposure

Đánh giá EFSA: Scientific Opinion on the re‐evaluation of Brilliant Blue FCF -E 133- as a food additive (2010/11/22)

Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã xác định rằng một số nhóm dân số có nguy cơ tiêu thụ quá cao en:E133.

To evaluate your exposure to the en:E133 food additive, you can browse our list of products that contain it. See the list of products with en:E133 below.

  InfantsTrẻ mới biết điBọn trẻThanh thiếu niênNgười lớnNgười cao tuổi
  < 11 đến 23 đến 910 đến 1718 đến 6465+
Hầu hết mọi người
(trên 50%)
      
Một số người
(trên 5%)
 Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)   

Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI) : Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI)

Những cái tên: Bleu brillant FCF, C.I. Acid Blue 9, C.I. Food Blue 2, Blue 2 lake, Blue 2, CI 42090, C-Blau 21, Erioglaucin A, Blue 1, Brilliant Blue FCF, bleu brillant, FD&C Blue No.1, FD&C Blue #1, BB FCF, Acid Blue 9, D&C Blue No. 4, Alzen Food Blue No. 1, Atracid Blue FG, Erioglaucine, Eriosky blue, Patent Blue AR, Xylene Blue VSG, CAS 25305-78-6, CAS 2650-18-2, CAS 3844-45-9, CAS 71701-18-3, CAS 15792-67-3

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới