volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

en:E481

Chức năng: en:Emulsifier, en:Stabiliser

Sodium stearoyl-2-lactylate -sodium stearoyl lactylate or SSL- is a versatile, FDA approved food additive used to improve the mix tolerance and volume of processed foods. It is one type of a commercially available lactylate. SSL is non-toxic, biodegradable, and typically manufactured using biorenewable feedstocks. Because SSL is a safe and highly effective food additive, it is used in a wide variety of products ranging from baked goods and desserts to pet foods.As described by the Food Chemicals Codex 7th edition, SSL is a cream-colored powder or brittle solid. SSL is currently manufactured by the esterification of stearic acid with lactic acid and partially neutralized with either food-grade soda ash -sodium carbonate- or caustic soda -concentrated sodium hydroxide-. Commercial grade SSL is a mixture of sodium salts of stearoyl lactylic acids and minor proportions of other sodium salts of related acids. The HLB for SSL is 10-12. SSL is slightly hygroscopic, soluble in ethanol and in hot oil or fat, and dispersible in warm water. These properties are the reason that SSL is an excellent emulsifier for fat-in-water emulsions and can also function as a humectant. - Wikipedia

Rủi ro tiếp xúc

Đánh giá EFSA: Scientific Opinion on the re-evaluation of sodium stearoyl-2-lactylate -E 481- and calcium stearoyl-2-lactylate -E 482- as food additives. (2013-05-13)

Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã xác định rằng một số nhóm dân số có nguy cơ tiêu thụ quá cao en:E481.

Để đánh giá mức độ tiếp xúc của bạn với phụ gia thực phẩm en:E481, bạn có thể duyệt qua danh sách các sản phẩm có chứa chất này. Xem danh sách sản phẩm có en:E481 bên dưới.

  Trẻ sơ sinhTrẻ mới biết điBọn trẻThanh thiếu niênNgười lớnNgười cao tuổi
  < 11 đến 23 đến 910 đến 1718 đến 6465+
Hầu hết mọi người
(trên 50%)
 Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 50% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)  
Một số người
(trên 5%)
 Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)Các nhóm có hơn 5% thành viên vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)

Nguy cơ vượt quá lượng tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI) : Nguy cơ vượt quá lượng tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI)

Những cái tên: Stéaroyl-2-lactylate de sodium, Stéaryl de sodium lactylé, Oléyl de sodium lactylé

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới