Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

59 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 7Rủi ro thấp
en:E322 5Rủi ro thấp
en:E500 4Rủi ro thấp
en:E415 4Rủi ro thấp
en:E1442 4
en:E621 4Rủi ro vừa phải
en:E162 3
en:E471 3
en:E407 3
en:E163 3Rủi ro thấp
en:E160c 3Rủi ro thấp
en:E955 3
en:E412 3Rủi ro thấp
en:E503 3Rủi ro thấp
en:E476 2
en:E160 2
en:E322i 2
en:E428 2
E250 - Natri nitrit 2Rủi ro vừa phải
en:E470b 2
en:E500ii 2
en:E950 2
E223 - Natri metabisunfit 2
en:E410 2Rủi ro thấp
en:E492 1
en:E500i 1
en:E481 1
en:E461 1
en:E627 1
en:E954 1
en:E952 1
en:E951 1
E211 - Natri benzoat 1
en:E631 1
en:E340 1
en:E341 1
en:E341i 1
en:E180 1
en:E332 1
en:E150c 1
en:E503ii 1
en:E433 1
en:E1412 1
en:E466 1
en:E435 1
en:E101a 1
en:E300 1Rủi ro thấp
en:E420 1
en:E420i 1
en:E102 1Rủi ro cao
en:E968 1
en:E133 1Rủi ro vừa phải
en:E1510 1
E161b - Lutein 1
en:E1521 1
en:E316 1
en:E418 1
E100 - Curcumin 1Rủi ro thấp
en:E201 1