Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

71 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 11
en:E322 7
en:E500 5
E322i - Lecithin 5
E621 - Bột ngọt 5Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E500ii - Natri bicacbonat 4
en:E415 4
en:E955 4
en:E1442 4
en:E503 4
en:E160c 3
en:E412 3
en:E503ii 3
E407 - Carrageenan 3Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E162 3
en:E471 3
en:E163 3
en:E466 3
E211 - Natri benzoat 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E410 2
en:E150c 2Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E401 2
en:E160 2
en:E418 2
E428 - Gelatin 2
E223 - Natri metabisunfit 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E470b 2
E950 - Acesulfame K 2
en:E476 2
en:E341i 1
en:E635 1
E500i - Natri carbonat 1
en:E407a 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E452 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E508 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E300 1
en:E341 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E124 1
E100 - Curcumin 1
E627 - Dinatri guanylat 1
en:E340 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E631 - Natri-II inosinat 1
en:E392 1
en:E435 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E968 - Erythritol 1
E460 - Cellulose 1
en:E332 1
E332ii - Kali xitrat 1
en:E461 1
en:E133 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E102 1
E161b - Lutein 1
en:E180 1
en:E1412 1
E440 - Pectin 1
en:E420 1
en:E319 1
en:E160a 1
E202 - Kali Sorbate 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E201 1
E951 - Aspartame 1Nguy cơ tiếp xúc quá mức là không có hoặc rất thấp
en:E321 1
en:E433 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E250 - Natri nitrit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E150a - Màu caramel 1Nguy cơ tiếp xúc quá mức là không có hoặc rất thấp
en:E492 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E1503 1
en:E481 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E339 - Natri phosphat 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E1521 1
en:E316 1Nguy cơ tiếp xúc quá mức là không có hoặc rất thấp