Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

59 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 7Rủi ro thấp
E322 5Rủi ro thấp
E500 4Rủi ro thấp
E415 4Rủi ro thấp
E1442 4
E621 4Rủi ro vừa phải
E162 3
E471 3
E163 3Rủi ro thấp
E160c 3Rủi ro thấp
E955 3
E503 3Rủi ro thấp
E476 2
E407 2
E160 2
E322i 2
E428 2
E250 - Natri nitrit 2Rủi ro vừa phải
E470b 2
E500ii 2
E950 2
E412 2Rủi ro thấp
E223 - Natri metabisunfit 2
E492 1
E500i 1
E481 1
E461 1
E202 - Kali Sorbate 1
E627 1
E954 1
E952 1
E951 1
E211 - Natri benzoat 1
E340 1
E341 1
E341i 1
E180 1
E332 1
E150c 1
E503ii 1
E433 1
E1412 1
E466 1
E435 1
E101a 1
E300 1Rủi ro thấp
E420 1
E420i 1
E102 1Rủi ro cao
E968 1
E133 1Rủi ro vừa phải
E1510 1
E161b - Lutein 1
E1521 1
E316 1
E418 1
E410 1Rủi ro thấp
E100 - Curcumin 1Rủi ro thấp
E201 1