Danh sách chất phụ gia - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

61 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 9
en:E322 6
en:E621 5Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E500 4
en:E955 4
en:E1442 4
en:E415 4
E500ii - Natri bicacbonat 3
en:E471 3
en:E407 3Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E162 3
en:E160c 3
en:E412 3
en:E503 3
en:E163 3
E322i - Lecithin 3
en:E160 2
en:E418 2
en:E503ii 2
en:E410 2
E211 - Natri benzoat 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E476 2
en:E466 2
en:E470b 2
en:E950 2
E428 - Gelatin 2
E223 - Natri metabisunfit 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E332ii - Kali xitrat 1
en:E332 1
en:E435 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E392 1
en:E631 1
en:E968 1
E100 - Curcumin 1
en:E341 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E150c 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E300 1
en:E340 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E627 1
en:E341i 1
en:E635 1
E500i - Natri carbonat 1
en:E316 1No or very low risk of over exposure
en:E481 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E1521 1
E250 - Natri nitrit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E433 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E492 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E1503 1
en:E160a 1
en:E420 1
en:E319 1
en:E201 1
en:E951 1No or very low risk of over exposure
en:E321 1
en:E102 1
E161b - Lutein 1
en:E461 1
en:E133 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E1412 1
en:E180 1