Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 13 sản phẩm thuộc loại en:Beverages mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 24 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 208 kj
(50 kcal)
198 kj
(47 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
176 kj
(42 kcal)
523 kj
(125 kcal)
785 kj
(188 kcal)
Chất béo ? ? ? ? ? ? ?
Saturated fat ? ? ? ? ? ? ?
Carbohydrates ? ? ? ? ? ? ?
Đường ? ? ? ? ? ? ?
Fiber ? ? ? ? ? ? ?
Protein ? ? ? ? ? ? ?
Muối ăn ? ? ? ? ? ? ?

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới

Các sản phẩm từ danh mục en:Beverages