Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Ủng hộ
close

en:Cereals and potatoes

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 19 sản phẩm thuộc loại en:Cereals and potatoes mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 20 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.560 kj
(374 kcal)
501 kj
(128 kcal)
506 kj
(121 kcal)
711 kj
(170 kcal)
1.540 kj
(369 kcal)
2.320 kj
(555 kcal)
2.370 kj
(567 kcal)
Chất béo 13,9 g 12,6 g 0 g 0 g 11 g 35 g 36,7 g
Saturated fat 3,62 g 4,72 g 0 g 0 g 1,71 g 15 g 16,7 g
Carbohydrates 60,2 g 21,6 g 6,1 g 16 g 62,9 g 87 g 87 g
Đường 3,68 g 3,14 g 0,2 g 0,5 g 3,2 g 10,7 g 22 g
Fiber ? ? ? ? ? ? ?
Protein 5,19 g 3,42 g 0 g 0,8 g 6,67 g 12,3 g 20 g
Muối ăn 1,48 g 1,48 g 0,007 g 0,25 g 1,61 g 6 g 7,2 g
 • Packaging materials


  Chất liệu % of products containing mostly the material Mean packaging weight per 100 g of product (for products that contain mostly the material) % of products containing the material Mean packaging weight per 100 g of product (for products that contain the material) Mean packaging weight per 100 g of product (relative to all products)
  Paper or cardboard
  Plastic
  Metal
  Total - - - -

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới