Danh sách thành phần dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Dairies - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

34 thành phần:

Thành phầnSản phẩm*
Vitamin 2
Cholecalciferol 1
a 1*
en:471 1*
chất-ổn-định 1*
en:dau-thuc-vat 1*
en:412 1*
466 1*
en:chất-on-dinh 1*
407 1*
Vitamin D 1
en:sua-bột 1*
460 1*
en:chat-bec-sua 1*
khoáng-chất 1*
en:sua-tuoi 1*
natri-ascorbate 1*
Natri selenit 1
Sữa 1
d3 1*
en:sua 1*
471 1*
en:huong-lieu-tong-hon-dung-cho-thuc-pham 1*
sữa-bò-tươi 1*
en:407 1*
en:Fresh milk 1
i 1*
en:energy-fat-protein-carbohydrate-vitamin-a-vitamin-d3-calcium-selenium 1*
Vitamin A 1
Khoáng vật 1
en:Dairy 1
en:ingredient 1*
en:nuoc 1*
Selen 1