Danh sách Nhóm NOVA dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Dairies - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

1 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods 1