Danh sách Ngôn ngữ dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Fruits and vegetables based foods - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

7 Ngôn ngữ:

Ngôn ngữSản phẩm*
en:1 4*
Tiếng Pháp 3
Tiếng Anh 2
en:multilingual 1*
en:3 1*
Tiếng Việt 1
Tiếng Thái 1