Danh sách chất gây dị ứng dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Groceries - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

4 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
en:Soybeans 1
en:Milk 1
en:Gluten 1
en:oats 1*