Danh sách chất phụ gia dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Sauces - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

4 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E1442 1
en:E102 1
en:E133 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E330 - Axít citric 1