Danh sách dấu vết dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Snacks - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

9 dấu vết:

Dấu vếtSản phẩm*
en:Gluten 3
en:Eggs 1
en:Soybeans 1
en:Nuts 1
fr:lua-mi 1*
fr:sua 1*
it:latte-uova 1*
fr:dau-nanh 1*
en:Milk 1