volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 13 sản phẩm thuộc loại en:Sweet snacks mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 19 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.660 kj
(396 kcal)
599 kj
(154 kcal)
209 kj
(50 kcal)
711 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(489 kcal)
2.230 kj
(533 kcal)
2.390 kj
(571 kcal)
Chất béo 14,2 g 11,2 g 0,7 g 1,4 g 15 g 28,6 g 38,1 g
Saturated fat 6,35 g 6,83 g 0 g 0,7 g 3,5 g 18,9 g 26,7 g
Carbohydrates 61,2 g 19,9 g 22 g 29,3 g 66,7 g 88 g 91 g
Đường 40,1 g 24,6 g 3 g 14 g 42 g 86 g 90 g
Fiber ? ? ? ? ? ? ?
Protein 2,63 g 2,49 g 0 g 0 g 3 g 7,14 g 7,3 g
Muối ăn 0,234 g 0,227 g 0 g 0 g 0,2 g 0,652 g 1,6 g

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới

Các sản phẩm từ danh mục en:Sweet snacks