Danh sách chất phụ gia dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Sweet snacks - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

20 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E503 3
en:E500 3
en:E322 3
en:E162 2
en:E476 2
en:E470b 2
en:E1442 2
en:E503ii 2
en:E163 2
E500ii - Natri bicacbonat 2
E330 - Axít citric 2
en:E160c 2
E428 - Gelatin 2
en:E471 2
en:E160 2
en:E415 2
E322i - Lecithin 1
en:E341 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E492 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E341i 1