Danh sách chất gây dị ứng dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Sweet snacks - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

3 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
en:Soybeans 1
en:Eggs 1
en:Gluten 1