Danh sách dấu vết dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Sweet snacks - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

6 dấu vết:

Dấu vếtSản phẩm*
en:Gluten 2
it:latte-uova 1*
en:Milk 1
en:Eggs 1
en:Soybeans 1
en:Nuts 1