Nước khoáng không ga tự nhiên Vĩnh Hảo - Thành phần

Nước khoáng không ga tự nhiên Vĩnh Hảo - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Nước khoáng không ga tự nhiên Vĩnh Hảo - 0,5 l và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts