Sữa bò tươi Hương Việt - 2

Sữa bò tươi Hương Việt - 2

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Sữa bò tươi Hương Việt - Hương Việt Foods - 9999 và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts