Danh sách thương hiệu dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

37 thương hiệu:

Nhãn hiệuSản phẩm
Uu 2
Trung-nguyen 2
Orion 2
Hh 1
Quaker 1
French-by-nature 1
Coles 1
Chin-su 1
Pepperidge-farm 1
Tt 1
Ajinomoto 1
Mc-kenzie-s 1
Loacker 1
Golden-farm 1
Coop 1
Thai-sơn 1
Cafe-viet 1
Nescafe 1
Nestle 1
La-vie 1
Kinh 1
Aunt-michelle 1
Cholimex 1
Bao-minh 1
Lucy-s-crunch 1
Kangaroo 1
Aquafina 1
Jj 1
Pacific 1
I-on-life 1
Gerber 1
Beryls 1
Hong-lam 1
Mayora-indah-co 1
Fcb 1
Pocari-sweat 1
Vinamilk 1