Danh sách Ngôn ngữ dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

13 Ngôn ngữ:

Ngôn ngữSản phẩm*
en:1 49*
Tiếng Anh 33
Tiếng Việt 25
en:multilingual 14*
Tiếng Pháp 14
en:2 10*
en:0 8*
Tiếng Tây Ban Nha 5
en:3 4*
Tiếng Estonia 1
Tiếng Nga 1
Tiếng Nhật 1
Tiếng Ả Rập 1