Danh sách bao bì dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

6 bao bì:

Bao bìSản phẩm
Plastic 2
Plastic-box 1
Bottle 1
Boite-metallique 1
Sữa-bắp 1
Brick 1