Danh sách chất phụ gia dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

26 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 4
en:E163 3
en:E322 3
en:E160c 3
en:E415 2
en:E471 2
en:E162 2
en:E470b 2
en:E1442 2
E322i - Lecithin 2
en:E160 2
en:E407 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E476 1
en:E503ii 1
en:E950 1
en:E955 1
en:E341 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E503 1
E100 - Curcumin 1
E500ii - Natri bicacbonat 1
en:E440 1
en:E412 1
en:E500 1
en:E341i 1
en:E1200 1
E428 - Gelatin 1