Danh sách chất gây dị ứng dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

6 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
en:Gluten 2
en:Milk 2
en:Soybeans 2
en:oats 1*
en:Crustaceans 1
en:Fish 1