Danh sách nhãn hiệu dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

8 nhãn hiệu:

Nhãn hiệuSản phẩm*
en:No preservatives 2
en:Sustainable Palm Oil 1
fr:aucune 1*
en:Nutriscore Grade A 1
en:No gluten 1
en:No palm oil 1
en:Nutriscore 1
en:Organic 1