Danh sách packager codes dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

4 packager codes:

Packager codeSản phẩm
EMB 100 1
RCO1-123 1
EMB 163 1
EMB 161B 1