Danh sách dấu vết dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

7 dấu vết:

Dấu vếtSản phẩm*
en:Soybeans 2
en:Gluten 2
en:Eggs 1
en:Sesame seeds 1
en:Milk 1
en:Nuts 1
en:Peanuts 1