Danh sách chất phụ gia dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

6 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E330 - Axít citric 1
E339 - Natri phosphat 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E407a 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E452 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E508 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E401 1