Danh sách chất gây dị ứng dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

3 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
en:Milk 3
en:Gluten 2
en:Eggs 1