Danh sách thể loại dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

21 thể loại:

Danh mụcSản phẩm*
en:Dairies 2
en:Salts 1
en:Whole milks 1
en:Animal fats 1
en:Biscuits and cakes 1
Bánh ngọt 1
en:Whole pasteurised milks 1
en:Milkfat 1
en:Beverages 1
en:Alcoholic beverages 1
en:Condiments 1
en:Pasteurised milks 1
en:Sweet snacks 1
en:Confectioneries 1
en:Snacks 1
en:Milks 1
en:Fats 1
en:Dairy spread 1
en:Beers 1
en:Spreads 1
en:Spreadable fats 1