Danh sách Nhóm NOVA dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

3 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:3 - Processed foods 2
en:4 - Ultra processed food and drink products 1
Không biết 2*