Danh sách mã xác định nguồn gốc dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

5 mã xác định nguồn gốc:

Mã truy xuất nguồn gốcSản phẩm
FSC-C014047 1
ISO-22000-2018 1
VN3240-QC-FS 1
E5CE11B 1
0D87PCE06 1