Danh sách chất phụ gia dành cho products edited by teolemon - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

26 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E322 3
en:E1442 2
en:E415 1
en:E418 1
en:E407 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
E332ii - Kali xitrat 1
en:E471 1
en:E503ii 1
en:E332 1
en:E341 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E503 1
en:E950 1
en:E955 1
E322i - Lecithin 1
E500ii - Natri bicacbonat 1
en:E420 1
en:E500 1
en:E968 1
en:E410 1
E330 - Axít citric 1
en:E341i 1
E428 - Gelatin 1
en:E102 1
en:E476 1
en:E133 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E161b - Lutein 1