Danh sách chất phụ gia dành cho products edited by Trang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

27 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E621 3Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E412 2
en:E415 2
E223 - Natri metabisunfit 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E466 1
E330 - Axít citric 1
en:E322 1
en:E180 1
en:E1412 1
en:E968 1
en:E133 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E410 1
en:E433 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E435 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E250 - Natri nitrit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E102 1
en:E950 1
en:E1442 1
E161b - Lutein 1
en:E316 1No or very low risk of over exposure
en:E418 1
en:E407 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E471 1
E322i - Lecithin 1
en:E300 1
en:E420 1
en:E955 1