Danh sách Các lớp dinh dưỡng dành cho products edited by Trang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

2 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng B 1
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 28