Danh sách chất phụ gia dành cho products edited by yukafix - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

9 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E470b 2
E330 - Axít citric 2
en:E162 2
en:E160 2
en:E163 2
en:E471 2
en:E160c 2
en:E322 1
E322i - Lecithin 1