Danh sách thành phần dành cho products edited by yukafix - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

32 thành phần:

Thành phầnSản phẩm*
en:Flavouring 3
E330 2
Carotenoid 2
en:E471 2
Glucose 2
en:Maltodextrins 2
en:Anti-caking agent 2
Dầu thực vật 2
en:Colour 2
Dầu dừa 2
en:Vegetable oil and fat 2
en:Oil and fat 2
en:Dextrose 2
en:Glucose syrup 2
en:E160c 2
en:Acid 2
en:E470b 2
en:E162 2
en:E163 2
en:E322 1
en:Cocoa paste 1
en:Cocoa butter 1
en:Emulsifier 1
en:Skimmed milk powder 1
Đường 1
en:Milk powder 1
en:Soya lecithin 1
E322i 1
en:Fat reduced cocoa powder 1
en:Cocoa powder 1
en:Dairy 1
en:Cocoa 1