Danh sách khoáng chất bổ sung dành cho các sản phẩm có nhãn en:No preservatives - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

2 khoáng chất bổ sung:

Khoáng chất bổ sungSản phẩm*
Selen 1
Natri selenit 1