Danh sách mã xác định nguồn gốc dành cho các sản phẩm có nhãn en:No preservatives - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

2 mã xác định nguồn gốc:

Mã truy xuất nguồn gốcSản phẩm
RCO1-123 1
FSC-C014047 1