Danh sách thành phần - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

32 thành phần:

Thành phầnSản phẩm*
chât-tao-xop-e500i 1*
durong-kinh-trang 1*
chât-tao-xóp-e503i 1*
chát-nhü-hóa-e471 1*
hon-hop-sô-cô-la-trång 1*
chát-chông-oxy-hóa-e307 1*
tinh-bột-bắp 1*
Lactose 1
đurong 1*
chất-nhu-hóa-e322 1*
Khoáng vật 1
dàu-co-tinh-ché 1*
tring 1*
shortening 1*
bột-whey-khu-khoáng 1*
dau-hat-cài-hydrogen-hóa-toàn-phân 1*
dau-co 1*
510-mg 1*
Canxi 1
dàu-hat-co 1*
dau-hat-co-tinh-ché 1*
huong-sura-chua-nhân-tao 1*
sra-bột-tách-béo 1*
stearin-tùr-co-tinh-ché 1*
canxi-carbonat 1*
muói 1*
durong-nghich-dao 1*
chât-dinh-duong-bo-sung-canxi 1*
huong-sra-nhân-tao 1*
màu-tur-nhiên-e150 1*
huong-vani-nhân-tao 1*
bột-mi 1*