Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Ủng hộ
close

Nhóm Nova cho thực phẩm qua chế biến

Phân loại theo 4 nhóm để làm rõ mức độ chế biến thực phẩm

Trong báo cáo "Thập kỷ Dinh dưỡng của Liên hợp quốc, phân loại thực phẩm NOVA và rắc rối với việc siêu chế biến" (pdf, pdf), Carlos Augusto Monteiro, Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Maria Laura C. Louzada và Patrícia Constante Jaime ủng hộ việc áp dụng hệ thống cấp độ từ 1 đến 4 để cho phép so sánh một cách đơn giản mức độ chế biến sản phẩm.

Nghiên cứu mới kết hợp với các nhà nghiên cứu từ Inserm, Inra và Đại học Paris 13 (Centre de recherche épidémiologie et Statisticstique Sorbonne Paris Cité, équipe EREN) cho thấy mối tương quan giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu biến đổi và việc tăng cao nguy cơ ung thư.

Tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ ung thư: kết quả từ nhóm nghiên cứu triển vọng NutriNet-Santé
Thông cáo báo chí bằng tiếng Pháp: Consommation d'aliments ultra -formationés et risque de ung thư

Một số quốc gia sử dụng các nhóm NOVA cho các hướng dẫn hoặc mục tiêu về chế độ ăn uống của họ, ví dụ:

Phân loại NOVA chỉ định nhóm cho các sản phẩm thực phẩm dựa trên mức độ chế biến của chúng:
NOVA Group 1 - Unprocessed or minimally processed foods NOVA Group 2 - Processed culinary ingredients NOVA Group 3 - Processed foods NOVA Group 4 - Ultra-processed food and drink products

  • Nhóm 1 - Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến ở mức tối thiểu
  • Nhóm 2 - Các nguyên liệu trong món ăn đã qua chế biến
  • Nhóm 3 - Thực phẩm đã qua chế biến
  • Nhóm 4 - Thực phẩm và đồ uống siêu chế biến

Điểm số Nova trên Open Food Facts

Công thức tính điểm Nova đã được xuất bản trong NOVA. The star shines bright article published in World Nutrition Volume 7, Number 1 - 3, January - March 2016

Xin lưu ý rằng đây vẫn là một công cụ thử nghiệm vì việc phân loại thành phần bằng nhiều ngôn ngữ vẫn là một tác vụ đang được xử lý ra trên Open Food Facts.

Công thức xác định nhóm Nova

Chúng tôi bắt đầu bằng cách chỉ định nhóm 1

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xác định các thành phần ẩm thực đã chế biến nhóm 2

Các thành phần và danh mục liên quan đến nhóm 3 sẽ không được áp dụng cho thực phẩm được xác định là nhóm 2

Thành phần và danh mục chỉ được tìm thấy trong nhóm 4

Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhóm Nova cho nhiều sản phẩm hơn bằng cách điền đầy đủ các thành phần và danh mục sản phẩm.