Danh sách Nhóm NOVA - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

5 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods 5
en:2 - Processed culinary ingredients 3
en:3 - Processed foods 5
en:4 - Ultra processed food and drink products 39
Không biết 121*