Danh sách Nhóm NOVA - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

4 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods 4
en:2 - Processed culinary ingredients 2
en:3 - Processed foods 2
en:4 - Ultra processed food and drink products 31