Danh sách các mức độ dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

12 các mức độ dinh dưỡng:

Mức độ dinh dưỡngSản phẩm*
Đường trong lượng cao 28
Chất béo trong lượng cao 27
Muối ăn trong số lượng thấp 25
Saturated fat trong lượng cao 21
Đường trong số lượng thấp 21
Chất béo trong số lượng vừa phải 21
Chất béo trong số lượng thấp 19
Saturated fat trong số lượng thấp 18
Muối ăn trong lượng cao 15
Saturated fat trong số lượng vừa phải 11
Đường trong số lượng vừa phải 7
Muối ăn trong số lượng vừa phải 7