Danh sách các mức độ dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

12 các mức độ dinh dưỡng:

Mức độ dinh dưỡngSản phẩm*
Fat trong lượng cao 23
Sugars trong lượng cao 23
Salt trong số lượng thấp 21
Saturated fat trong lượng cao 21
Fat trong số lượng vừa phải 17
Sugars trong số lượng thấp 17
Fat trong số lượng thấp 14
Saturated fat trong số lượng thấp 12
Salt trong lượng cao 10
Saturated fat trong số lượng vừa phải 7
Salt trong số lượng vừa phải 6
Sugars trong số lượng vừa phải 6