Danh sách các mức độ dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

12 các mức độ dinh dưỡng:

Mức độ dinh dưỡngSản phẩm*
Fat trong lượng cao 22
Saturated fat trong lượng cao 22
Sugars trong lượng cao 22
Salt trong số lượng thấp 17
Sugars trong số lượng thấp 16
Fat trong số lượng vừa phải 16
Fat trong số lượng thấp 13
Salt trong lượng cao 12
Saturated fat trong số lượng thấp 11
Salt trong số lượng vừa phải 7
Sugars trong số lượng vừa phải 6
Saturated fat trong số lượng vừa phải 5