Danh sách khoáng chất bổ sung dành cho các sản phẩm với nguyên liệu có nguồn gốc từ Việt Nam - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

5 khoáng chất bổ sung:

Khoáng chất bổ sungSản phẩm*
en:Fluoride 1
Canxi 1
Magiê 1
Natri 1
Kali 1