Danh sách Nhóm NOVA dành cho các sản phẩm với nguyên liệu có nguồn gốc từ Việt Nam - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

2 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:2 - Processed culinary ingredients 1
en:4 - Ultra processed food and drink products 2