Danh sách mã xác định nguồn gốc - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

8 mã xác định nguồn gốc:

Mã truy xuất nguồn gốcSản phẩm
EMB 100 1
RCO1-123 1
5900175932531 1
EMB 163 1
8938508547500 1
FSC-C014047 1
FSC-C020420 1
EMB 161B 1