Danh sách bao bì - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

34 bao bì:

Bao bìSản phẩm
Can 10
Bottle 10
Plastic 8
Chai 4
Paper 2
Plastic-bag 2
Tetra-pak 2
Tea-bag 2
Sachet-plastique 2
05-pp 1
Packs 1
Conserve 1
Satuchin 1
Boite-metallique 1
Tube 1
Verre 1
Carta 1
Plastic-jar 1
Sữa-bắp 1
Mi 1
Jar 1
Plastic-bottle 1
Tetra-fino-aseptic 1
Bocal 1
Plastique 1
Plastic-box 1
Tetrapack-aseptic 1
Tui-hut-chan-khong 1
Via-bao-bia 1
1
Brick 1
Carton 1
Box 1
Nhựa 1