Danh sách bao bì - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

26 bao bì:

Bao bìSản phẩm
Can 11
Bottle 10
Plastic 7
Plastic-bag 2
Tea-bag 2
Sachet-plastique 2
Tetra-pak 1
Tube 1
Jar 1
Tui-hut-chan-khong 1
1
Mi 1
05-pp 1
Paper 1
Brick 1
Box 1
Bocal 1
Boite-metallique 1
Verre 1
Packs 1
Bouteille-en-plastique 1
Sữa-bắp 1
Plastique 1
Plastic-box 1
Tetrapack-aseptic 1
Carton 1