Danh sách chất phụ gia dành cho những sản phẩm với bao bì Can - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

15 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
en:E621 3Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E412 2
E223 - Natri metabisunfit 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E415 2
en:E407 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E316 1No or very low risk of over exposure
en:E1442 1
en:E1412 1
en:E180 1
en:E466 1
E330 - Axít citric 1
E250 - Natri nitrit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E433 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E435 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E161b - Lutein 1