Danh sách chất phụ gia dành cho những sản phẩm với bao bì en:Can - Việt Nam

15 chất phụ gia:

Phụ giaSản phẩm*Nguy hiểm
E621 - Bột ngọt 3Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E415 2
E223 - Natri metabisunfit 2Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E412 2
E250 - Natri nitrit 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E435 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
en:E433 1Nguy cơ vừa phải khi phơi nhiễm quá mức
E161b - Lutein 1
en:E466 1
E330 - Axít citric 1
en:E1412 1
en:E180 1
en:E1442 1
E407 - Carrageenan 1Nguy cơ phơi nhiễm quá mức
en:E316 1Nguy cơ tiếp xúc quá mức là không có hoặc rất thấp