Danh sách khoáng chất bổ sung dành cho những sản phẩm với bao bì en:Can - Việt Nam

3 khoáng chất bổ sung:

Khoáng chất bổ sungSản phẩm*
Mangan sulfat 1
Natri selenit 1
en:Sodium phosphate 1